Arhitektura

  • Izrada koncepta i osnovnog rešenja u skladu sa važećom planskom dokumentacijom i zahtevima naručioca i izrada 3D prezentacije projektovanog objekta, uz mogućnost izrade multimedijalne 3D vizualizacije projekta i kataloga posebnih funkcionalnih celina objekta.

  • Izrada projektne dokumentacije za ishodovanje uslova, dozvola, saglasnosti na projektnu dokumentaciju i realizaciju izgradnje: