Urbanizam

1) Priprema izrade planskih dokumenata:
• Izrada istraživanja, studija, analiza i mišljenja za potrebe donošenja Odluke o izradi Plana
• Izrada elemenata za donošenje Odluke o izradi Plana

2) Izrada planskih dokumenata:
• Urbanističkih planova (Plan generalne regulacije, Plan detaljne regulacije)

3) Izrada urbanističko tehničkih dokumenata:
• Urbanističkih projekata
• Projekata parcelacije ili preparcelacije

4) Izrada prostorno – programskih analiza, studija i stručnih mišljenja i istraživanja iz oblasti urbanističkog planiranja
• Istraživanje lokacija
• Prostorno programske analize
• Analize mogućnosti izgradnje visokih objekata

5) Konsalting iz oblasti urbanizma

6) Sprovođenje urbanističko – arhitektonskih konkursa