Inženjering

  • Vođenje izgradnje;
  • Stručni nadzor za sve faze projekta;
  • Izrada i praćenje dinamičkih planova na izvođenju radova;
  • Sinhronizacija rada
  • Kontrola svih radova u pogledu rokova i kvaliteta
  • Kontrola kvaliteta ugrađenih materijala i izvedenih radova
  • Kontrola svih tehnoloških procesa tokom izvođenja objekta