Projekat info

Stambeno - poslovni objekat “BLOK 8”

Naziv: Blog 8

Lokacija: Beograd – Novi Beograd

Tip objekta: Stambeno – poslovni objekat

BGRP: 14564.00 m²

Spratnost: 3Po+P+9+Ps

Godina izrade konceptualnog rešenja: 2020

Untitled design - 2022-09-10T132458.709