Lamartinova 38

Naziv: Lamartinova 38

Lokacija: Beograd – Vračar

Tip objekta: Stambeno objekat

BGRP: 1427.88 m2 

Spratnost: 2PO+Su+P+3+Ps

Godina projektovanja: 2022

Investitor: Stecim doo

38a A3